Daruj krev s Univerzitou Karlovou 2014

20.06.2014 18:29

Ve dnech od 2. 5. do 13. 6. 2014 se uskutečnila mezifakultní studentská akce v darování krve v rámci Karlovy univerzity. Akci pořádala Studentská unie Univerzity Karlovy (SUUK) ve spolupráci s TRIMEDem (sdružení studentů 3. LF), v Plzni za pomoci spolku plzeňských mediků Medicus Pilsensis. Celá akce měla připomenout význam dárcovství krve, který je třeba neustále připomínat nejen na lékařských fakultách. Projekt byl zakončen setkáním zúčastněných ve studentském klubu K4 v Praze v den dárcovství krve – 14. června. Projektu se zúčastnilo 84 studentů z 11 fakult UK nam8 transfuzních stanicích, přičemž za naši fakultu to bylo 6 studentů. V první řadě bychom chtěli velice poděkovat všem studentům, kteří se zapojili do dárcovství. Dále velké poděkování patří Transfuznímu oddělení FN Plzeň a vedení Lékařské fakulty v Plzni.

 

Jakub Vondraš

prezident Medicus Pilsensis, z.s.