INFOTOUR pro studenty prvního ročníku 2014

03.10.2014 16:59

Stejně jako v posledních pěti letech, se i letos v předvečer začátku akademického roku konala INFOTOUR - důležitá informační akce pro nově příchozí studenty 1. ročníku.

Jedná se o interaktivní procházku po Plzni, kterou jako tradičně zorganizoval Medicus Pilsensis, z.s. ve spolupráci se Sdružením studentů stomatologie ČR. Naši noví kolegové se sešli u jednotlivých kolejí, odkud se odebrali do posluchárny Šafránkova pavilonu, kde byli seznámeni s organizací studia na naší fakultě, možnostech stravování a cestování, Akademickém senátu a mnoha dalšími podstatnými záležitostmi. Poté se rozdělili do menších skupinek a pod vedením starších studentů si udělali procházku po budovách LF včetně nového Univerzitního centra, dále po nemocnici na Lochotíně a centru Plzně. Všude jim byly opět poskytnuty důležité informace týkající se jejich budoucího studia. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům INFOTOUR, kterých se v rámci Všeobecného lékařství sešlo rekordních 185, a hlavně ochotným studentským průvodcům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.

 

Tým Medicus Pilsensis, z.s.