Týden vědy a techniky

29.10.2015 19:15

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

 

Program: 1.- 15. 11. 2015

 • Deset faktů, které byste měli vědět o vývoji člověka od početí do porodu
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni
  Každý jedinec začíná svůj vývoj jakožto jednobuněčný útvar, jež vznikl splynutím spermie a vajíčka. První dny po oplození prodělává embryo bouřlivý vývoj. Jako jedna z prvních známek života se objeví „tlukot“ srdeční tkáně, jejž můžeme velmi brzy v těhotenství pozorovat i při ultrazvukovém vyšetření. Přednáška shrne 10 základních faktů o vývoji člověka od oplození po porod.
 • Neplodnost a asistovaná reprodukce
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni
  V současné době postihuje neplodnost 10-15% párů v reprodukčním věku a zvláště muži jsou v posledních 30 letech čím dál čím dál častěji nuceni si přiznat, že jejich plodnost je snížená. Ačkoliv se metody léčby neustále zdokonalují, asistovaná reprodukce každému 10. páru nepomůže. Přednáška Vám objasní nejčastější příčiny neplodnosti a popíše moderní metody její léčby.
 • Kmenové buňky a regenerace – příležitost nebo „propadák“ moderní medicíny?
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  Ing. Lucie Vištejnová, Lékařská fakulta UK v Plzni
  Přednáška představí různé druhy kmenových buněk, vysvětlí jejich původ a s ním spojené výhody, potíže či etická omezení. Ačkoliv pro některá onemocnění kmenové buňky znamenají naději v pokroku v léčbě, pravděpodobně už to dnes neplatí pro všechna dříve avizovaná onemocnění. Vývoj v regenerativní medicíně a v možostech kmenových buněk změnit medicínu jako takovou bude diskutován v závěru přednášky.
 • Umíš poskytnout první pomoc?
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  11. 11. od 15:00 hod.
  MUDr. Michaela Miklíková a kol., Life Saving Support o.s.
  Soutěžní odpoledne pro studenty středních škol.  Na realisticky namaskovaných zraněných si vyzkoušíte, zda dokážete skutečně poskytnout první pomoc. Uvidíte, zda se vyplatila výuka ve škole, kurz, který jste absolvovali nebo prostě jestli na místě něco vymyslíte.
 • Zimní plavání – zdravý sport, nebo hazard?
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  prof. MUDr. Václav Zeman, CSc., Lékařská fakulta UK v Plzni
  Historie, otužování a zimní plavání. Možnosti a hranice. Jak organismus reaguje na plavání v ledové vodě? Benefity a rizika. Pravidla. Jak začít? Co už je hazard?
 • Diagnóza rakovina – nechtěný fenomén dnešní doby
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni
  Rakovina je zhoubné nádorové onemocnění, s nímž se přímo nebo zprostředkovaně sekává většina populace a jehož výskyt se trvale zvyšuje. Nádorový proces je komplexní a dosud ne zcela objasněný děj, který zahrnuje transformaci zdravé buňky v buňku nádorovou, chování nádoru a jeho odpověď na léčbu. Cílem přednášky je představit  základní poznatky o molekulární podstatě nádorů se zaměřením na nedávné  objevy a jejich možné praktické využití v medicínské praxi pro úspěšný boj s nádory a pro účinnou prevenci.

 

BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM LF UK V PLZNI,

 

14. 11. od 10:00 a 13:00 hod.

Místo konání: ALEJ SVOBODY 76, PLZEŇ

E-mail pro rezervace: kamil.suchanek@lfp.cuni.cz

Rezervace možná zde.

 

 • Den otevřených dveří

Prohlídka pracovišť a laboratoří fakulty. Po skupinkách, s průvodcem.

 

ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE,

 

12. 11. od 14:00 hod. (v případě naplnění kapacity další čas v 15:30 hod.)

Místo konání: ALEJ SVOBODY 76, PLZEŇ

E-mail pro rezervace: jan.cendelin@lfp.cuni.cz

 

 • Komentovaná prohlídka laboratoří Ústavu patologické fyziologie

Mozeček hraje roli nejen v pohybových funkcích, ale zasahuje i do učení a řízení chování. Jeho poškození se proto projevuje tzv. kognitivně-afektivním syndromem. Dědičná neurodegenerativní onemocnění mozečku, kterých existuje u člověka několik desítek, nemají dosud účinnou léčbu. K výzkumu změn, k nimž v mozečku během těchto onemocnění dochází, i neurotransplantační terapii slouží myší modely.