Ubytovací stipendium 2015

21.10.2015 11:51

Ubytovací stipendium 2015

Žádosti o stipendium na podporu ubytování lze podávat nejdříve od 21. října 2015. !!! Lhůta pro podávání žádostí pro přiznání stipendia od října 2015 je do 21.11.2015 včetně!!!

Stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:

  • studují v prezenční formě studia

  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok

  • neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

Elektronická žádost

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť. Při prvním vstupu do aplikace je nejprve nutno provést nastavení hesla.

https://is.cuni.cz/webapps

Víc informací zde