Večerní vizita aneb O lásce, sexu a medicíně

02.12.2017 07:43

V úterý 8. listopadu se v 17:30 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu konala v řadě třináctá beseda z cyklu Večerní vizita s velmi vzácným a výjimečným hostem. Naše pozvání tentokrát přijal známý gynekolog, sexuolog a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
doc. MUDr. Radim Uzel, CSc.

Večer s názvem „O lásce, sexu a medicíně“ byl plný vtipů, zajímavých a zábavných historek z kariéry pana docenta jakožto soudního znalce. V první části besedy polemizoval pan docent o sexualitě a porovnával dnešní dobu s tou dřívější, kdy ještě studoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Diskutoval také o tématech jako je virus HIV a jím vyvolaná choroba AI DS, protože za jeho studentských let se o ničem takovém příliš neučilo. Ve zbytku
večera vyprávěl studentům o zvláštních leč zajímavých případech v soudní síni. Jeho historky nepobavily jenom celou posluchárnu, ale i studenty, kteří sledovali živé vysílání na obrazovkách v prostorech Šafránkova pavilonu. Po zodpovězení dotazů následoval velký potlesk a předání malého dárku panu docentovi. Takto jedinečnou osobnost si přišlo poslechnout téměř 300 studentů a tím tento počet překročil dosavadní rekord návštěvnosti besed z cyklu Večerní vizita.

Marek Baraňák
Truong Hoang Hieu