Veletrh vysokých škol – Gaudeamus 2014

12.11.2014 17:14

 

Ve dnech 5. - 8. listopadu 2014 se na brněnském výstavišti konal veletrh vzdělání Gaudeamus, na kterém se studenti středních škol seznamují s možnostmi dalšího vzdělávání, které jim umožňují české i zahraniční univerzity. Naše fakulta také měla na veletrhu své zastoupení, do Brna jsme přijeli ve složení dva studenti ze spolku Medicus Pilsensis - Jan Razima a Tomáš Zajíc a dvě zástupkyně studijního oddělení – Mgr. Martina Buriánková a Zdeňka Tykalová. Naším úkolem bylo informovat uchazeče o podmínkách příjmacího řízení, seznámit je ve stručnosti s naší fakultou a s městem Plzeň, přiblížit jim studijní obory, předměty a základní organizaci studia. Středoškoláci si od našeho pultíku kromě informací odnesli i propagační materiály, informační letáky a velmi hezkou knížku o současné medicíně v Plzni.

Náš stánek byl součástí celé expozice Univerzity Karlovy, jež měla 17 pultíků umístěných do kruhu. Toto číslo odráží množství fakult, takže Univerzita měla kompletní zastoupení. Uvnitř tohoto kruhu, do kterého vedly 4 mezery mezi stánky, byla umístěna expozice s názvem Věda pro život. Tam se v určitých časových intervalech střídali zástupci jednotlivých fakult se zajímavými vystoupeními, která ukazovala uchazečům vědu v její nejzábavnější formě, tedy hrou.

My jsme si pro Vědu pro život připravili ukázky chirurgického šití, kdy jsme oblečeni v operačním oděvu zapůjčeném Chirurgickou klinikou šili rány na modelových fantomech, které nám zapůjčil Ústav patofyziologie. Ukazovali jsme základní chirurgické nástroje, předváděli různé typy stehů i uzlení a odvážní uchazeči si šití mohli samozřejmě vyzkoušet. Nutno říci, že naše prezentace měla tak velký úspěch, že nás Česká televize požádala, jestli by mohla natočit krátký rozhovor. Abychom se mohli věnovat své práci, rozhovoru se ujal místopředseda Akademického senátu Univerzity Karlovy, Bc. Martin Holý, který v živém vstupu České televize představil naši expozici společně s ostatními kolegy, kteří se na místě nacházeli.

Živý vstup si můžete prohlédnout v archivu České televize, pokud zadáte do vyhledávání následující údaje: Studio ČT24 4.11.2014 10:28. Následně si nastavte čas na 20:00.

Myslím, že na veletrhu se nám podařilo nasytit hlad středoškoláků po informacích, ukázat jim naši fakultu v dobrém světle a v neposlední řadě je i v rámci Vědy pro život vzdělat. Věřím, že někteří z nich se připojí k akademické obci Univerzity Karlovy, která je již nyní tvořena 51 000 studenty na 17 fakultách a tvoří v České republice největší vzdělávací instituci.

 

Tomáš Zajíc