XV. Večerní vizita aneb Poohlédnutí za životem spjatým s psychiatrií

22.04.2017 08:03

Úterní večer, 28. února 2017, byl opět ve znamení Večerní vizity. Jedná se o cyklus besed pravidelně pořádaných neziskovou organizací Medicus Pilsensis. Tentokrát, naše již patnácté, pozvání přijal doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., bývalý přednosta Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni. A jak poohlédnutí za
životem spjatým s psychiatrií vypadalo?

Pan docent se do téměř dvouhodinové besedy pustil s vervou a nadšením. Začal od svého narození, dospívání v rodném městě a krůček po krůčku popsal svoji cestu až k psychiatrické praxi. Zmíněn byl také jeho zájem o výtvarné umění, čímž vzbudil sympatie u ne mála studentů v posluchárně a zapříčinil tak podnět k mnoha dotazům. Zdaleka největší zájem ale vzbudila kritika na současný koncept zkoušek a rozvrstvení šestiletého cyklu studia, které, dle slov pana docenta, není úplně nejšťastnějším. Nechyběly ani zkušenosti se studenty a představy o budoucnosti studia předmětů psychiatrie a psychologie na lékařské fakultě. Současný stav, čili nedostatek lékařů, je nyní velmi aktuální téma, o které nás pan doktor nepřipravil. I přes nespočet zážitků a zajímavých příběhů, nás neúprosně tlačil čas vyhrazený pro dotazy ze strany studentů. Posluchače nejvíce zajímaly zkušenosti s pacienty a způsoby, kterými se, především s problémovými jedinci, dokáže psychiatr vypořádat. Psychosomatika je stále kontroverzní téma, které se pan docent snaží stále více dostat do povědomí medicíny, což někteří náležitě ocenili. Atmosféra byla nad očekávání a stejně tak veliká účast ze strany studentů nás potěšila. Členové organizujícího spolku
poděkovali přednášejícímu malým dárkem. Naplněná posluchárna Šafránkova pavilonu naopak poděkovala bouřlivým potleskem. S další večerní vizitou se bude Medicus Pilsensis těšit již brzy.

Lucie Marschová

Dušan Friedl