Herecký kroužek na dětské psychiatrii FN Plzeň

hra, tanec a zpěv pro vyplnění volného času dětí