Medická Beánie

Medická Beánie

Beánie je tradiční ceremonie, při které se veřejně přijímají a vítají studenti 1. ročníku univerzitního studia mezi své kolegy a spolužáky.

Svým původem sahá až do dob antického Řecka. Do naší země se dostala se založením Univerzity Karlovy v roce 1348 a její podoba byla převzata z pařížské Sorbonny.

Každý nový student byl pohrdavě nazýván ¨beanus¨, což lze přeložit jako nováček, zelenáč. Aby se stal skutečným studentem, musel se svého ¨beánství¨ zbavit a zříci se tak způsobů, jimiž se liší nevzdělaný člověk od vzdělanců.

Tento proces přijímání ve své době znamenal pro nové studenty snášení nadávek, posměchů a narážek na jejich hloupost. Byli jim na hlavu nasazovány kukly s oslíma ušima nebo volskými rohy, aby pak uši byly odříznuty a rohy odseknuty a kandidát studia se tak symbolicky zbavil svého zvířecího původu. Nakonec za všeobecného veselí byli všichni uchazeči vsazeni na dřevěného kozla a teprve tímto aktem se stávali ¨údy¨univerzity.

Beánie je ve své současné podobě slavností vítající studenty prvního ročníku na akademické půdě Lékařské fakulty v Plzni a symbolizuje nejen vstup do studia medicíny, ale zároveň do života na jehož podobu bude mít rozhodnutí studovat medicínu zásadní vliv.

Beánii pořádá a organizuje tradičně skupina studentů LF združených v spolku plzeňských mediků Medicus Pilsensis.

Tento multikulturní večer bude plný uměleckých zážitků pro všechny zúčastněné a zároveň uvádí ¨beány¨ do studentského života plného pestrosti, tvořivosti a poznávání.

Pro víc informací klikněte na https://medickabeanie.webnode.cz/