Workshop: Chirurgické šití

Naučte se něco, co budete v praxi skutečně potřebovat!

Medicus Pilsensis, o. s. v spolupráci s IFMSA CZ spoluorganizují Workshop Chirurgické šití, který si stejně jako na ostatních lékařských fakultách v ČR klade za cíl studenty seznámit s chirurgickou technikou, používaným materiálem a typy stehů. Celý projekt vychází z pocitů více studentů, že výuka na medicíně je převážně teoretická a s praxí není až takový kontakt.

Program: Po krátkém teoretickém úvodu následuje intenzivní trénink šicích technik. Samozřejmostí jsou jak jednorázové sety, tak navlékací jehly. Materiálem budou čerstvé prasečí ,,nožičky´´.

 

Projekt zaštiťuje:

Přednosta Chirurgické kliniky LFP a FN Plzeň Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

 

Prostory a technickou podporu poskytuje:

Vedoucí ústavu anatomie LFP Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

 

Lektor worshopu:

MUDr. Václav Liška, PhD.

 

Sponzor pro šicí materiály:

B. Braun Medical s.r.o.